Kindercoaching

Kinderen met uiteenlopende problemen kunnen coaching krijgen met behulp van een hond.

Bij het werken met kinderen ligt de nadruk op het positief beïnvloeden van het zelfbeeld van het kind.

In de praktijk blijkt het werken met kinderen en een (eigen) hond in 1 op 1 situaties het meeste effect te generen. Door het kind te betrekken bij zijn eigen veranderproces, ervaart het de successen als positief en heeft dit effect op zijn handelen. De te behalen doelen worden vooraf bepaald en geëvalueerd bij de bijeenkomsten.

De werkwijze, waarbij de nadruk ligt op het empoweren van het kind door middel van de samenwerking met de hond, zorgt voor meer zelfvertrouwen en biedt handvatten voor het handelen in de dagelijkse praktijk. Het zelfbeeld, het gevoel van eigenwaarde en het  inzicht in het eigen gedrag en handelen, krijgen een enorme impuls. Door de  systeemgerichte manier van werken wordt het netwerk rondom het kind nauw betrokken bij de ontwikkelingen.

In mijn werk met speciale kinderen,(kinderen met  ADHD of een aan autisme verwante aandoening), hebben de meeste hulpvragen betrekking op agressieregulatie, faalangst en problemen binnen de   sociaal-emotionele interactie.

De hulpvraag wordt samen met ouders in het intake- gesprek bepaalt. Dit door middel van het stellen van oplossingsgerichte vragen .

De doelen worden SMART geformuleerd en voorafgaande aan elke training wordt het te behalen doel voor de training bepaalt. Het doel is om samen het probleem te overwinnen. Bijna elk probleem kan gezien worden als een vaardigheid die geleerd of verbeterd moet worden. Dit versterkt de motivatie  en het zelfvertrouwen. Mijn kennis, passie en systematiek sluiten hier naadloos bij aan.

Werkwijze:

Er wordt een afspraak gemaakt voor een intake gesprek.  In dit gesprek wordt de hulpvraag besproken en een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt.